Jan Petter og fleire meiner kommunen har tatt seg inn på privat eigedom på jakt etter «skrot» som ikkje er til sjenanse

foto
Kjøpte småbruk: Jan Petter Hoddevik framfor småbruket Svedhaug i Morkadalen på Stadlandet.