Mener bygget er i for dårlig stand – vil ikke leie ut