Ser på skulestrukturen igjen – desse to skulane og tre til kan vere i spel