Etter fleire år med raude tal gjekk selskapet for første gong med overskot