Kontrollerte over 80 køyretøy: Fann mykje å ta tak i