Får støtte til å arbeide videre med utvikling av grønne havhuber

foto