Det er Tom Joensen, kommunedirektør i Bremanger, som hevar den høgaste løna. Tidlegare kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, er nummer to på lista.

Øyvind Bang-Olsen er med på lista fordi han er kommunedirektør i Kinn no. I 2021, som desse tala viser, var han imidlertid plansjef i same kommune, men tente likevel meir enn kommunedirektør i Stad kommune, Åslaug Krogsæter, gjorde i fjor.

Vi gjer merksam på at skattetala viser netto inntekt, etter alle fradrag ein har rett til.

Kommunedirektørane i Kinn, Stad og Bremanger
NamnFødtInntektSkattFormueBustadKommune
Åslaug Krogsæter1961877 688369 18206770 NordfjordeidStad
Tom Ludvig Joensen19631 361 928556 9425 723 3466730 DavikBremanger
Terje Heggheim19641 213 940522 31506906 FlorøKinn
Øyvind Bang-Olsen1964907 535353 0232 837 2036906 FlorøKinn

Kommunalsjefar har ulike roller innad i kommunen, og stillingane inneheld ikkje alltid det same frå kommune til kommune.

Og det er også lønnsforskjellar å sjå mellom kommunalsjefane i Kinn, Stad og Bremanger.

I Kinn er det to kvinnelege kommunalsjefar som hevar dei største lønene. Berre det er ein nyheit i seg sjølv.

Snitt nettolønn blant kommunalsjefar i Kinn etter frådrag er 954.073 kroner.

Kommunalsjefar Kinn
NamnFødtInntektSkattFormueBustadKommune
Rolf Bjarne Sund (kultur, samfunn og miljø)1967908 999362 52406905 FlorøKinn
Norunn Stavø (helse og velferd)19571 026 280405 81606908 FlorøKinn
Runa Nybakk (oppvekst og undervising)1962778 700286 92406906 FlorøKinn
Linda Nipen (økonomi)19701 102 313429 16306906 FlorøKinn

I Stad kommune ser lønnsnivået mellom kommunalsjefar og assisterande kommunedirektør ut til å vere noko jamnare enn i Kinn.

Snitt nettolønn etter frådrag er 802.945 kroner.

Kommunalsjefar Stad
NamnFødtInntektSkattFormueBustadKommune
Barbro Longva (helse og omsorg)1978764 825295 87006718 DeknepollenKinn
Harald Sivertsen (oppvekst og opplæring)1966865 355322 2051 199 9166777 StårheimStad
Astrid Paulsen (kultur og samfunn)1963760 056279 012726 4786770 NordfjordeidStad
Kristine Dahl (assisterande kommunedirektør)1981821 545311 08206770 NordfjordeidStad

I Bremanger er det igjen kvinnelege kommunalsjefar som har høgast lønn. Snitt nettolønn etter frådrag er 838.890 kroner.

Kommunalsjefar Bremanger
NamnFødtInntektSkattFormueBustadKommune
Randi Ytrehus (helse og omsorg)1964807 150297 908610 5626723 SvelgenBremanger
Gro Bakke Abildsnes (oppvekst, kultur og fritid)19661 137 568396 1811 694 2726730 DavikBremanger
Karl Vidar Førde (samfunn og utvikling)1972571 951233 31206737 ÅlfotenBremanger