Dette er saklista:

  • 001/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

  • 002/24 Spørsmål

  • 003/24 Godkjenning av møteprotokoll

  • 004/24 Refererte skriv og meldingar

  • 005/24 Orienteringssaker investeringsprosjekter til møtet 16.01.24

  • 006/24 Utlysing av ny konkurranse for hovedbrannstasjon i Florø

  • 007/24 Interpellasjonar