Går vidare med planarbeidet for det store fabrikkanlegget

foto