Her hopper niendeklassingene i den kalde sjøen for å trene på realistisk ulykke

foto