Store styrker var i sving for å finne bortkomen treåring

foto