Tilrår politikarane å ikkje meine noko om Kinn-reversering

foto