– Vi flyttar kommunen ned på gateplan og inviterer alle inn

foto