Tek opp igjen saka om nattevakt og kjøkkenteneste ved omsorgssenteret

foto
Kommunestyre må handsame vurderinga av tenestene ved Klokkartunet. Foto: Gjert Myrestrand