Tek opp igjen saka om nattevakt og kjøkkenteneste ved omsorgssenteret

foto