Med to nye legar på laget har legekontoret fullt hus