Med to nye legar på laget har legekontoret fullt hus

foto
Leiar for Helse i Stad kommune, Linda Gotteberg (t.v.), er glad for at ein har fått to nye fastlegar ved Eid legekontor. Det er (fremst f.v.) Veronica Elde og Mari Holm. Dei andre fastlegane ved kontoret er (bak f.v.) John Mathias Garlid, Anita Orvik, Tom Kruse, Ingeborg Storaas Saltbones, Kristianne Nore og Fesal Ilyas, som er fastlegevikar. Trond Vegard Vatne, som også er fastlegevikar, og turnuslege Arne-Olav Ervik var ikkje tilstades då bildet vart tatt. Foto: Siri Kolseth