«Kickstarta» det første av ei rekke møte med naboar som blir råka av skipstunnelutbygging

foto