«Kickstarta» det første av ei rekke møte med naboar som blir råka av skipstunnelutbygging

foto
Prosjektleiar for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, orienterte naboar til gigantprosjektet om status så langt, og om korleis desse skal få informasjon undervegs i prosjektet. Foto: Bjørn Erik Drabløs