Forstår bekymringane, men ser også positivt på næringsutvikling

foto
Gunvald Ludvigsen (tv) og Gunnar Silden er to av dei representantane frå Venstre i Stad kommune som skal ta stilling til sjåarealplanen når den kjem til politisk behandling. Foto: Bjørn Erik Drabløs