Kåre og Karin hugsar den dag i dag flukta ned i kjellarstova då orkanen tok taket og veggane på huset