Nicolas har snudd minus til pluss, og gler seg til å stå friare framover