Har sett seg lei på alt hærverket. Nå blir skoleområdet videoovervåket

foto