Gjer seg klare for «Ingunn» – styrker beredskapen i Kinn, Stad og Bremanger