Godkjenner nytt steinbrot: – Samfunnsnytta er stor