Blei ikkje einige om løna til ordføraren – sendte saka til ny behandling