Ikkje eit optimalt bygg for skuledrift: – Men forsvarleg til midlertidig bruk

foto