Konsulentar skal ta pulsen på bygdene: – Vi vil høyre kva fastbuande og hyttefolk ønsker seg av tenester og aktivitetar

foto