– Dette ser vi på som ei rasering av området vi har brukt så mykje pengar og tid på