Ber fylkeskommunen sette i gang tiltak for å motverke konsekvensar av stengt bru