Sa ja til færre utval: Slik vil dei organisere seg

foto