No blir det igjen torskeoppdrett i denne vika

foto