2. Nordfjordbrua_ Simulatorseglas Anda-Lote. Nordfjordbrua har utarbeidd forslag til konsept / bruløysing og gjennomført Konseptvalutgreiing (KVU) for skipstrafikk i samarbeid med Kystverket.

foto