– At det er planlagt å gjere statlege flykjøp på sambandet på midlertidig basis, er ikkje godt nok

foto