Vil legge ned tre skular, slå saman barnehagar og gjere denne skulen til ein rein nynorskskule

foto