Har inngått avtale som dei trur vil gi eit betre tilbod til både lokale og tilreisande