Kan måtte søke dispensasjon for å kunne ha ukrainske born i barnehagane