Samfunn tek betre vare på eldre menn enn eldre kvinner

foto