Bil krasja inn i mur. Politiet trur ikkje føraren var edru