Vil rigge seg for framtida med ny hurtigbåtkai, gang- og sykkelveg, næringsområde og trivselstiltak

foto