Vil rigge seg for framtida med ny hurtigbåtkai, gang- og sykkelveg, næringsområde og trivselstiltak

foto
På vegner av Seljevågen AS, la Bjarne Krakereid fram planane selskapet har for bygda. Mellom anna ønsker dei å etablere ei ny hurtigbåtkai ved hamreosen, samt å utvikle Seljevågen inn mot meir turisme. Foto: Seljevågen/Bjørn Erik Drabløs