Det kommunale kjøkkenet: – Eg legg til grunn at det er reelle innsparingar knytt til denne endringa

foto