71 bilførarar vart stansa av politiet og måtte blåse