Flest ville lese om funn av narkotika om bord på ein fiskebåt