Meiner det må gjerast tiltak for å sikre skulebarna med ein gong

foto
Kommunedirektør Terje Heggheim ordførar Ola Teigen seier at dei allereie er i dialog med fylkeskommunen om trafikksikringstiltak. Foto: Kjellrun Åsebø