Meiner det må gjerast tiltak for å sikre skulebarna med ein gong

foto