Berre to av elleve stemte mot Helse Førde sitt forslag til ambulanseendringar

foto