Kan få fengsel etter å ha opptrådt aggressivt og truende overfor politiet

foto