Vil jobbe for å etablere eit heilt nytt hyttefelt her

foto