Stor auke: Så mange har stemt før valdagen i Kinn, Stad og Bremanger

foto