Politiet åtvarar: Forsøk på svindel ved å ringe frå Kripos-nummer