Fem menn vil bli arbeidsleiar. Sjå kven som har søkt