Krev statleg kompensasjon for auka kollektivutgifter og grøne hurtigbåtar