59 år i aldersforskjell, men Daniel (18) og Jostein (77) meiner dei har mykje å lære av kvarandre