Vil legge til rette for brannstasjon og auka byggehøgde i sentrum